ΔΡΑΣΕΙΣ

Ξεκινήσαμε τέλος Ιανουαρίου 2017 ως Πρωτοβουλία πολιτών «Ψυχαγωγία και εργασία χωρίς καπνό – Χανιά» με την δημιουργία της αντίστοιχης ομάδας στο Facebook (SmokeFreeChania). Έγιναν επαφές με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Δνση Δημόσιας Υγείας, Αστυνομική Δνση και Δνση Εμπορίου), καθώς και προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Τυπώθηκαν αυτοκόλλητα για τα καταστήματα που τηρούν το νόμο χωρίς αστερίσκους και καταρτίστηκε κατάλογος με τα άκαπνα μαγαζιά στα Χανιά, ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς.