Εκδηλώσεις

Οργανώσαμε δύο εκδηλώσεις την πρώτη με τίτλο «Ας το πάρουμε απόφαση» (5 Απριλίου 2017) και τη δεύτερη με τίτλο  «Καρδιά και κάπνισμα» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (27 Σεπτεμβρίου 2017).

Συμμετείχαμε επίσης

  1. στο σεμινάριο για οικογενειακούς γιατρούς στο πλαίσιο του έργου TiTan (10 Νοεμβρίου 2017) και
  2. στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας που οργάνωσε ο Σύλλογος Πνευμονολόγων Χανίων (15 Νοεμβρίου 2017).

Οργανώσαμε δύο βιωματικά εργαστήρια ψυχολογικής ενδυνάμωσης (με το μέλος μας ΕλένηΠατεράκη, Σύμβουλο ψυχικής υγείας) για

  1. παθητικούς καπνιστές (στις 6 Μαρτίου 2018)
  2. καπνιστές (στις 13 Μαρτίου 2018)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ξεκινήσαμε τέλος Ιανουαρίου 2017 ως Πρωτοβουλία πολιτών «Ψυχαγωγία και εργασία χωρίς καπνό – Χανιά» με την δημιουργία της αντίστοιχης ομάδας στο Facebook (SmokeFreeChania). Έγιναν επαφές με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Δνση Δημόσιας Υγείας, Αστυνομική Δνση και Δνση Εμπορίου), καθώς και προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Τυπώθηκαν αυτοκόλλητα για τα καταστήματα που τηρούν το νόμο χωρίς αστερίσκους και καταρτίστηκε κατάλογος με τα άκαπνα μαγαζιά στα Χανιά, ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς.